Tag: Locusts The 8Th Plague

Locusts The 8Th Plague | ฝูงแมลงนรกระบาดโลก (2005)

Locusts The 8Th Plague | ฝูงแมลงนรกระบาดโลก (2005) หลายคนคงอาจจะคุ้นกับ “ภัยพิบัติทั้ง 10 ประการในพระคัมภีร์ไบเบิล” ผ่าน หนังออนไลน์ หลายๆ เรื่อง อาทิ The Prince of Egypt  (1998), The Reaping (2007) และ Exodus: Gods and Kings (2014) เป็นต้น ซึ่งหนังที่ผมหยิบมานั้นล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาที่ผ่านการดัดแปลงน้อยมาก แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งได้รับชมที่พูดถึงภัยพิบัติดังกล่าวโดยผ่านการตีตวามใหม่ใน “Locusts The 8Th Plague ฝูงแมลงนรกระบาดโลก” Locusts The 8Th Plague ภาพยนตร์แนว วิทยาศาสตร์ Sci-fi กำกับโดย Ian Gilmour เรื่องราวของตั๊กแตนกลายพันธุ์ที่หลุดออกมาจากห้องทดลองและพวกมันได้บุกเข้าทำลายเมือง กัดกินผู้คนเป็นอาหารจนเกิดเป็นภัยพิบัติราวกับอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล  ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 15 ไมล์นอกทุ่งหญ้าไอดาโฮ ภายในห้องปฏิบัติการ แกรี่ […]

Locusts The 8Th Plague | ฝูงแมลงนรกระบาดโลก (2005)

Locusts The 8Th Plague | ฝูงแมลงนรกระบาดโลก (2005) หลายคนคงอาจจะคุ้นกับ “ภัยพิบัติทั้ง 10 ประการในพระคัมภีร์ไบเบิล” ผ่าน หนังออนไลน์ หลายๆ เรื่อง อาทิ The Prince of Egypt  (1998), The Reaping (2007) และ Exodus: Gods and Kings (2014) เป็นต้น ซึ่งหนังที่ผมหยิบมานั้นล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาที่ผ่านการดัดแปลงน้อยมาก แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งได้รับชมที่พูดถึงภัยพิบัติดังกล่าวโดยผ่านการตีตวามใหม่ใน “Locusts The 8Th Plague ฝูงแมลงนรกระบาดโลก” Locusts The 8Th Plague ภาพยนตร์แนว วิทยาศาสตร์ Sci-fi กำกับโดย Ian Gilmour เรื่องราวของตั๊กแตนกลายพันธุ์ที่หลุดออกมาจากห้องทดลองและพวกมันได้บุกเข้าทำลายเมือง กัดกินผู้คนเป็นอาหารจนเกิดเป็นภัยพิบัติราวกับอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล  ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 15 ไมล์นอกทุ่งหญ้าไอดาโฮ ภายในห้องปฏิบัติการ แกรี่ […]